do you need prescription buy propranolol buy cialis online malaysia discount renovation supplies calgary average price bathroom remodel buy clomid europe

Integritetspolicy

/Integritetspolicy
Integritetspolicy 2018-07-09T15:21:23+00:00

Wicked Society Integritetspolicy

Giltig från: 25/06/18

Bakgrund

Denna Integritetspolicy reglerar behandling av personuppgifter som vi samlar in från våra medlemmar (”du” / “Medlem”). Våra medlemmars integritet är viktig för oss och enligt GDPR (som ersatt PUL) syftar denna Integritetspolicy till att skydda din och våra övriga användares personliga integritet. Wicked Society en del av Wicked Media AB med organisationsnummer 556901-2734 (“Vi”) är personuppgiftsansvarig, vänligen kontakta oss om du har ytterligare frågor om GDPR och hur vi agerar i enlighet med direktivet. Den här Integritetspolicyn är en del av våra Allmänna villkor som avser medlemskap i vårt society (”Wicked Society/Society”). Genom att vara medlem i vårt society godkänner du våra Allmänna villkor samt denna policy. Detta gör att du samtycker till vår användning av dina personuppgifter enligt nedan. Lämnar du inte ditt samtycke till policyn måste du kontakta oss om vi t.ex enbart får ta del av och lagra utvalda delar av dina uppgifter. Vi samlar in personuppgifter som till exempel namn och e-postadress i en databas. Vi vill genom denna Integritetspolicy ge dig insyn hur vi hanterar din integritet då du ingår i vårt society.

Vill du inte alls vara medlem i vårt society, begära ut eller ändra dina uppgifter mailar du oss på hello@wickedsociety.se.

Vår Integritetspolicy består av följande avsnitt:

 • Hur vi samlar in information,
 • Hur vi använder skyddar och hanterar information,
 • Om och hur vi delger information till andra,
 • Hur Integritetspolicyn kan komma att ändras.

Hur, vad och varför vi samlar in information

Vi samlar löpande in information för att säkerställa bästa matchning mellan dig och olika varumärken som vill jobba med dig då du tillhör vårt Society. Detta gör vi främst för att kunna ge dig så välanpassade erbjudanden som möjligt. Vi samlar in Personuppgifter när du registrerar dig på vår webbplats www.wickedsociety.se eller www.thewickedsociety.com . Anledningen är att möjliggöra utskick av anpassade erbjudanden, utskick av produkter, utbetalning av ersättning samt kontakt för kampanj per mail och telefon. Vi hanterar uppgifterna försiktigt och det primära syftet är att korrekt kunna hantera dig som medlem. Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag där det framgår vilken information vi har registrerade om dig. Du kan begära rättning av uppgifter, som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta hello@wickedsociety.se. Du kan även begära att dina uppgifter digitalt överförs till annan part. Du kan även begära att din information flyttas till annan leverantör eller raderas.

Vid medlemskap i Wicked Society samlar vi in följande information:

 • För- och Efternamn
 • Kön
 • Adress
 • Kontonamn i olika sociala medier
 • Statistik gällande dina sociala medier såsom demografi och antal följare.

Vid utvalda kampanjer samlar vi även in följande uppgifter:

 • Personnummer
 • Bankuppgifter

Vi samlar enbart in personnummer vid tillfällen där avtal skrivs för genomförande av en specifik kampanj eller vid tecknande av sekretessavtal inför en kampanj som berör känsliga uppgifter.

Dina bankuppgifter använder vi enbart för eventuell utbetalning av ersättning för kampanj om du ej har företag och fakturerar. Vi lagrar enbart dina uppgifter för framtida utbetalningar.

Hur vi använder, skyddar och hanterar information

Genom att vara medlem i Wicked Society godkänner du att vi eller våra samarbetspartners kontaktar dig via de uppgifter du lämnat, tillexempel genom telefon, SMS eller e-mail.

Vi lagrar dina uppgifter med hög säkerhet och enligt branschstandard. Vi avsäger oss dock ansvar för skada och förlust av data som ett resultat av intrång, stöld och/eller missbruk av en tredje part.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort din information och dig som användare om du inte följer denna policy, svensk eller annan tillämplig lag eller agerar på ett sätt vi bedömer kränkande eller stötande. Vi rensar löpande och på begäran vår databas avseende avregistrerade / inaktiva medlemmar. Vi kan dock vara skyldiga att spara uppgifter en viss tid, till exempel för bokförings- och arkivändamål eller vid specifika kampanjer som är pågående. Så länge du är aktiv medlem eller intresserad av att delges erbjudanden från oss lagras dina uppgifter i vår databas (Inaktiv medlem definieras av att du ej besvarat förfrågningar under 6 månader).

Om och hur vi delger information till andra

Vi delar dina uppgifter med relevanta uppdragsgivare för kampanjer som passar dig, det är dock enbart tillfälligt och för uppdragsgivares godkännande så väl som utförande av kampanj.

Uppgifterna hanteras av bolaget Wicked Media. Om delar av verksamheten säljs vilka innefattar Wicked Society-databasen så ingår uppgifterna i sådan verksamhet och överlåts till eventuell köpare. Vi delar information till relevanta myndigheter vid misstanke om brott.

Hur kan Integritetspolicyn komma att förändras

Vi har vid var tid rätt att ändra och uppdatera policyn. Vi kommer då skicka ny policy per email eller publicera den på www.wickedsociety.se. Ny Policy skall publiceras i skälig tid innan den börjar gälla. Genom att vara medlem i vårt society godkänner du ändringarna. Ny policy ersätter alltid policy med tidigare datum.

Våra övriga villkor finner du på: http://www.wickedsociety.se/anvandarvillkor/